B-Wize Weekendschool: Huiswerkbegeleiding, bijles, workshops en activiteiten!

AanmeldenMeer weten?

Wij zijn actief op het gebied van talentontwikkeling, educatie en actief burgerschap.

Onze specialisaties zijn (kwetsbare) jongeren, onderwijs, zelfontwikkeling en maatschappelijke participatie in de breedste zin van het woord.

Over ons

bwizewhite

Stichting B-Wize bestaat sinds enige jaren en is in diverse wijken in Rotterdam actief op het gebied van talentontwikkeling, educatie en actief burgerschap.

Onze specialisaties zijn (kwetsbare) jongeren, buitenschoolse educatie, zelfontwikkeling en maatschappelijke participatie in de breedste zin van het woord. B-Wize is met diverse jongerenprojecten actief in de Rotterdamse wijken en verzorgt daarnaast naschoolse (educatie)programma's in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zo organiseert B-Wize huiswerkbegeleiding, Extra Taal en Rekenen (met aandacht voor onderwijsachterstanden), coachingsprojecten en diverse activiteiten op het gebied van sociale vaardigheden, kunst en cultuur op scholen en in de wijk. Alle projecten zijn gericht op het versterken van de positie van jongeren: op school en in de samenleving!

Het jongerenpanel

Beter Betrokken B-Wize!

Jongeren zijn recht voor hun raap. Jongeren hebben een eigen geluid, jongeren hebben een eigen stem. Jongeren hebben zelfs een eigen taal, die maar door weinig ‘grown-ups’ begrepen wordt. Jongeren laten zich niet de les lezen. Jongeren vormen elkaar en bovenal zichzelf. Ze vertellen over wat hen raakt, wat hen beweegt. B-wize erkent hun kracht, en hun unieke verfrissende kijk op dingen. B-wize luistert, en geeft jongeren een podium door middel van een jongerenpanel. Zo leert B-wize wat hen boeit en motiveert, en wat zij met de wereld willen delen.

De groep jongeren zijn maatschappelijk betrokken, kritisch en in staat leeftijdsgenoten te enthousiasmeren. Tien parels, variërend in de leeftijd 14 tot en met 18 jaar, houden stichting B-Wize jong en scherp. Voor elkaar en met elkaar. Samen met de jongeren staat B-Wize midden in de maatschappij en in de leefwereld van de doelgroep. Ben jij ook mondig ingesteld en heb jij een verfrissende en scherpe kijk op jouw omgeving? Denk en praat je graag mee over maatschappelijke onderwerpen? Wil je een actieve bijdrage leveren aan wat er gebeurt in jouw wijk? Dan is het jongerenpanel op zoek naar jou! Het jongerenpanel bestaat momenteel uit tien enthousiaste, Rotterdamse jongeren die hun unieke kracht inzetten om verschil te maken in hun omgeving. Neem contact met ons op door ons een bericht te sturen naar: contact@bwize.nl

Scholen

Professionele begeleiding, ook na schooltijd!

Stichting B-Wize ondersteunt scholen bij het opzetten en/of uitvoeren van weekendscholen. B-Wize biedt een uitdagend en gevarieerd lesprogramma aan voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De inhoud kan ook, in overleg, afgestemd worden op het curriculum van de school.

De leerlingen volgen in het weekend lessen op het gebied van taal & rekenen, maatschappij & geschiedenis, sport & spel, kunst & cultuur en sociale vaardigheden. Ook organiseert de weekendschool excursies en uitstapjes om leerlingen kennis te laten maken met culturele instellingen, de natuur en het bedrijfsleven. Op die manier kunnen de jongeren kennismaken met een groot aantal vakgebieden en werksectoren. B-Wize weekendschool biedt jongeren de gelegenheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij geloven dat jongeren hierdoor gestimuleerd worden om een zorgvuldig afgewogen studie- en/of beroepskeuze te maken en hun talenten, als volwaardige burger, te benutten in én voor de maatschappij.

Maak vrijblijvend een terugbelafspraak:

Uw naam

Naam bedrijf/school

Uw telefoonnummer

Tegengaan van schooluitval

Iedere jongere is een potentiële afstudeerder! B-Wize richt zich op overbelaste jongeren in het voortgezet onderwijs. Talentvolle jongeren die voorheen geen kans hadden om te laten zien wat zij kunnen. Jongeren die in hun directe omgeving vaak de juiste steun en begeleiding missen. Talentvolle jongeren die voorheen geen kans hadden om te laten zien wat zij kunnen.
Jongeren die in hun directe omgeving vaak de juiste steun en begeleiding missen. B-Wize biedt structuur en houvast, en koppelt ambitie aan geïnspireerde begeleiding. Door een juiste benadering en de coaching door vrijwilligers ontwikkelen deze jongeren zich tot zelfbewuste en krachtige individuen. Waar zulke jongeren vaak tussen wal en schip vallen, vormt B-wize de reddingsboei.

Het samenbrengen van ervaring en de inzet van talenten in de wijk vormen de basis.

B-wize is naast school ook actief in de wijk. Het aanbod van activiteiten richt zich op educatie en talentontwikkeling in de meest brede vorm.

Vrijwilliger worden bij stichting B-Wize

Als vrijwilliger krijg je de mogelijkheid om mee te werken aan projecten die echt verschil maken. Daarbij kun je je talenten verder ontwikkelen, unieke ervaringen opdoen en natuurlijk daadwerkelijk iets betekenen voor een betere samenleving.

Dankzij de vele vrijwilligers kan stichting B-W!ze haar projecten uitvoeren, voorlichting geven of bij evenementen de stichting promoten.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de organisatie. De inzet van vrijwilligers is van onschatbare waarde voor het uit kunnen voeren van de vele projecten.

contact

Neem voor vragen of meer info contact met ons op:

email: contact@bwize.nl
email: contact@bwize.nl

Contact via ons webformulier:

Verstuur hier gerust een bericht met je vraag. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!