B-Wize Weekendschool schooljaar 2017-2018 B-Wize weekendschool wordt op zaterdag aangeboden in de wijk Crooswijk en op zondag in de wijk Charlois. B-Wize biedt een lesprogramma aan voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 (basisschool) en de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs ( 12:00 uur tot 16:00 uur).Het programma start in het september 2017. Schrijf uw kind in via onderstaand digitaal formulier.
18 mei 2017: update
Indien het max. aantal leerlingen per groep is behaald komt uw aanmelding op de reservelijst te staan.

Weekendschool

Stichting B-Wize biedt leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs (groepen 5, 6, 7 en 8) en het voortgezet onderwijs (ook praktijkonderwijs) ondersteuning bij het maken van huiswerk en het wegwerken van leerachterstanden op het gebied van Taal en Rekenen. Een belangrijk doel van de weekendschool is het bepalen van een optimaal schoolresultaat en het wegwerken van leerachterstanden, waardoor de doorstroom van jongeren naar het vervolgonderwijs optimaal wordt bevorderd. De huiswerkbegeleiders zijn van hbo-niveau en universitair niveau en hebben uitstekende didactische en pedagogische vaardigheden. Wij werken veelal met docenten die werkzaam zijn in het voortgezet of speciaal onderwijs.

Heeft uw kind moeite met taal en rekenen? Dan zit u ook bij ons goed!

De bijlessen taal en rekenen zijn bestemd voor ieder kind dat zijn kennis en vaardigheden op het gebied van taal en rekenen wil vermeerderen en verbeteren. Schrijf uw kind direct in: er zijn beperkte plaatsen aanwezig! Project B-Wize weekendschool wordt op zaterdag aangeboden in de wijk Crooswijk en op zondag in de wijk Charlois. Inschrijven is heel eenvoudig! U kunt uw kind aanmelden middels het aanmeldingsformulier (onderaan de pagina). Op basis van het aanmeldingsgesprek volgt een definitieve inschrijving.

Aanmeldingsformulier:

Voor- en achternaam ouder/verzorger (verplicht)

Voor- en achternaam kind (verplicht)

Leeftijd kind (verplicht)

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Mijn kind volgt het niveau: (houd Ctrl ingedrukt om meerdere opties te selecteren).

Naam School (verplicht)

Naam Mentor


Mijn kind heeft begeleiding nodig bij de volgende vakken:

1.
2.
3.